Επιλογή Γλώσσας

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί φίλοι συμμαθητές και «συμμαθήτριες»
       Σύμφωνα με την από 25/05/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό Νο 39), και το άρθρο 17 του καταστατικού, καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου μας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην Λέσχη Παπάγου την 9η Ιουνίου, και ώρα 11:00. 
        Σε περίπτωση μη απαρτίας, η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων, την 16η Ιουνίου στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας.
       Περισσότερα    Ε  Δ   Ω.


Επιθυμία Όλων

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η ... Σ Τ Ι Σ ... Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ