Επιλογή Γλώσσας

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Καλό Πάσχα

Καλή Ανάσταση!
 Το άγιο Φως της Ανάστασης, 

ας φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές όλων μας.

Επιθυμία Όλων

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η ... Σ Τ Ι Σ ... Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ